“JAPANESE HOSPITALITY OF OMOTENASHI” เป็นคำโปรยแรกของทางโรงแรม NIKKO BANGKOK ที่สื่อสารออกไปยังผู้เข้าพัก ซึ่งอยากจะเชิญทุกคนมาดื่มด่ำสัมผัสกับการให้บริการมาตรฐานโรงแรมญี่ปุ่นในประเทศไทยด้วยจิตวิญญาณของการให้บริการแบบญี่ปุ่น