Category HomePosted on

ตามเก็บให้ครบทุกที่ เมื่อมาเที่ยว “สิงคโปร์ “

"สิงคโปร์ทริปนี้ พี่ไม่ได้มาเล่นๆ" เมื่อต้องประชันหน้ากับประเทศที่ได้ชื่อว่า "มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงที่สุด…
Continue reading "ตามเก็บให้ครบทุกที่ เมื่อมาเที่ยว “สิงคโปร์ “"
Category FeaturedPosted on

TURTUK Village

Turtuk เป็นหมู่บ้านประวัติศาสตร์ เพราะครั้งหนึ่ง ผืนดินตรงนี้เคยเป็นอาณาเขตของปากีสถาน แต่นับจากสถานการณ์สู้รบกันระหว่าง…
Continue reading "TURTUK Village"
Category PHOTO & TRAVELPosted on

NIKKO

นิกโก ... นั้นโก้จริงๆ อย่างที่ตัวเพลงเขาว่าครับ อ้าว โทดๆ ไม่ใช่เหรอ!?!! นั่นมันสาวบางโพ!! แต่จะว่าไป "นิกโก" ก็ส…
Continue reading "NIKKO"
Category PHOTO & TRAVELPosted on

OK … Okinawa

ถ้าจะให้พูดถึง "โอกินาวา" (沖縄) เราคงนึกไปถึงมีภาพน้ำทะเลใส อากาศเย็นสบายค่อนไปทางอบอุ่นในหน้าหนาวเกาะแก่งน้อยใหญ่นับร้อย…
Continue reading "OK … Okinawa"
Category PHOTO & TRAVELPosted on

สโลว์ไลฟ์ หลวงพระบาง

มีสุภาษิตจีนกล่าวไว้ว่า 覆水难收 (ฟู่สุ่ยหนานโซว) หมายถึง สายน้ำไม่หวนคืน วันเวลาในชีวิตที่เปลี่ยนผ่าน เรากลับย้อนคืนวันวานม…
Continue reading "สโลว์ไลฟ์ หลวงพระบาง"