Category HomePosted on

ART OF LIFE

1. ระหว่างที่เขียนโพสต์นี้ กานต์ฟังเพลง Art of Life ของวง X JAPAN ไปด้วยครับ เป็นเพลงที่มีความยาวราว 30 นาที คาดว่าน่าจ…
Continue reading "ART OF LIFE"
Category HomePosted on

ตามเก็บให้ครบทุกที่ เมื่อมาเที่ยว “สิงคโปร์ “

"สิงคโปร์ทริปนี้ พี่ไม่ได้มาเล่นๆ" เมื่อต้องประชันหน้ากับประเทศที่ได้ชื่อว่า "มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงที่สุด…
Continue reading "ตามเก็บให้ครบทุกที่ เมื่อมาเที่ยว “สิงคโปร์ “"
Category THE JOURNALISTPosted on

รู้จักอาการ Post-Vacation Blues อยากอยู่เที่ยวต่อ

วันเริ่มต้นการทำงานหลังหยุดยาว หลายคนมักจะฮัมเพลงทำนอง “หยุดต่อเลยได้ไหม” เพราะยังติดใจจากวันหยุดยาวที่ผ่านมา ทำให้ไม่อย…
Continue reading "รู้จักอาการ Post-Vacation Blues อยากอยู่เที่ยวต่อ"
Category FeaturedPosted on

The Siam : A Luxury Bangkok Hotel on the Chao Phraya

กรุงเทพมหานคร เมืองที่ได้ชื่อว่าเต็มไปด้วยแบรนด์โรงแรมชั้นนำระดับโลกมากมาย ซึ่งแน่นอนว่าการแข่งขันก็สูงตามไปด้วย ดังนั้น…
Continue reading "The Siam : A Luxury Bangkok Hotel on the Chao Phraya"